Address: 
600 Main Street
Bar Harbor
Maine
04609
Phone: 
207-288-6000